Nu kan hjärnforskningen stödja mycket av det som vårt sunda förnuft redan ”vetat”!

I morse fick jag återigen glädjen att lyssna på Parisa Zarnegar Ph D i neurovetenskap. Vi hade ett frukost seminarium ihop på Summit Solna Gate. Jag lär mig alltid nya saker av henne. Vet ni att allt vi gör varje dag hela tiden är att fly från hot och sträva mot belöning? Alla beslut vi tar har med detta att göra på något sätt.

Tänk att man med dagens teknik kan mäta var i vår mänskliga hjärna det sker aktivitet när vi känner något, tänker något, säger något, gör något mm mm.

Många tänkvärda saker fick vi veta. T ex att vi inte bör börja dagen med att läsa en massa mail för då har vi använt en väldigt stor del av vår hjärnas energi redan innan vi börjat göra det viktiga för dagen. Jag ska försöka tänka på det i fortsättningen så jag hushåller med min energi på ett smart sätt.

Vi dödar våra hjärnceller när vi stressar vår hjärna och vi bildar nya vid fysisk aktivitet. En promenad på 10 minuter under dagen kan göra skillnad. Det här har vi ju också på något sätt redan ”vetat” för vi känner ju hur bra vi mår efter en promenad under hägg och syrén. Nu kan vi även luta oss mot vetenskapen, att det är bra att ta sig tid till det. Att i stället för att tycka att vi ”smiter” från jobbet för att ta en paus, så kan vi tänka på att vi sparar på våra resurser och gör gott om vi går ett varv runt huset.

Vi har väl länge ”vetat” att alla människor söker bekräftelse av något slag. Nu kan hjärnforskningen visa att det är just så det är. Undrar vad som skulle hända om vi hade så många kunniga, duktiga, empatiska lärare och andra vuxna i alla våra gemensamma barns närhet, att alla blev sedda och bekräftade varje dag. Även de som inte blir fullt bekräftade hemma.  För mig är det självklart att det skulle bli billigt om vi ser det i ett längre perspektiv. Tänk när vi når att alla barn mår bra i skolan och känner sig glada och sedda. Vilka resultat vi skulle få! Vilken framtid, vilka företag, vilka medarbetare! Vi vet nu vetenskapligt att vi jobbar bäst när vi går mot belöning och att vår hjärna inte tycker om hot, då jobbar vi sämre. Vilken viktig kunskap! Hjärnforskningen framöver kommer bli mycket spännande att följa!

Arbetsglädje på riktigt och tydliga mål med uppföljning.

Jag hade förmånen för några år sedan att helt ovetenskapligt titta på om det fanns någon röd tråd i företag som gick bra. Jag var med i en kedja där vi alla gjorde samma jobb och ändå gick företagen olika bra. Vad är då bra kan man fråga sig, det kan man ha olika åsikter om. Vi gjorde ett urval av några som vi tyckte viktiga faktorer. För att betraktas som bra skulle man bl a ha hög marknadsandel, hög kundnöjdhet, hög medarbetarnöjdhet och pengar kvar på sista raden.

Först tittade vi på ca 35 företag och sedan utökade vi det till ca 200. Vi kunde direkt konstatera att det som stack ut helt utöver allt annat var att i de bolag som gick bra fanns det arbetsglädje på riktigt. Man hjälptes åt och ville varandra och sina kunder väl. För framgång även på det ekonomiska planet behövde detta kombineras med en chef som tyckte det var roligt att sätta mål och följa upp dem. Så enkelt och samtidigt så svårt. Arbetsglädje på riktigt och tydliga mål med uppföljning.

Min slutsats blev att när målen är tydliga, när det finns en tydlig uppföljning och det finns förtroende för att medarbetarna klarar uppgiften, då får man goda resultat. Som fotboll: när spelplanen är satt, spelarna vet vad som förväntas av dem och förutsättningarna finns för att ha roligt, då är det fritt fram för spelarna att använda sitt eget sunda förnuft och nå resultat.

 

Jag har startat en Sunt Förnuft Revolution #suntförnuft

Jag har startat en Sunt Förnuft Revolution. Jag vill att alla människors enorma kraft ska få
komma till sin rätt. Att t ex poliser, sjuksköterskor och lärare får använda sitt sunda förnuft
i sin vardag. Jag är övertygad att de vet vad som behöver göras för att få ett bra resultat.
Jag tror det är förödande för samhället när människor allt för länge måste göra saker mot
sitt sunda förnuft även om de följer de regler som finns. Men om reglerna är knasiga, vad
händer då?
Vad är då sunt förnuft? Jag har funderat mycket på den frågan de senaste åren. Jag tror att
vi alla föds med sunt förnuft. Sedan måste vi öva dagligen och vi övar olika mycket. Sunt
förnuft för mig är inte rätt eller fel, det är olika. Men vi har det alla. För mig har det kokat ner
till fem saker i dagsläget:
  • Göra medvetna val
  • Ta eget ansvar
  • Våga lyssna utan att ha svar
  • Välja glädje
  • Känna tacksamhet
Ett exempel där det sunda förnuftet inte kommit till sin rätt är krisen i Europa (kanske hela
världen för den delen). Vi vet alla att man inte kan låna ut hur mycket pengar som helst till
någon som inte har råd att betala tillbaka. Att det går illa längre fram vet vi alla, även utan
någon ekonomutbildning. Ändå har Europa hamnat där vi nu är. Var var det sunda förnuftet?
Hur kunde olika teorier och riskbedömningar gå så fel? Vad tar vi för mänskliga risker när det
blir så här?
Hoppas du vill vara med och sprida det sunda förnuftet!
Nyhetsbrev