COACHING I SKOLAN

Det Hampsänket kan erbjuda skolor är:

–        Ledarskapscoaching för enskild eller ledningsgrupp.

–        Enskild coaching till medarbetare och elever.

–        Duocoaching® en specifik och effektiv metod för att förbättra samarbeten eller lösa samarbetsproblem. Även effektiv vid introduktion av nyanställda. Det brukar förkorta lära-känna-tiden med flera månader.

–        Inspirationsföreläsningar om sunt förnuft och arbetsglädje och tydliga mål, för arbetslag och/eller elever. Handlar om att ta eget ansvar och göra medvetna val; du kan aldrig ändra på någon annan än dig själv.

–        Interncoachpaket: Abonnera på en coach. Utöver coaching vid ett specifikt uppdrag erbjuder Hampsänket skräddarsydda interncoachpaket. T ex att en coach kommer en halvdag i veckan, en gång i månaden eller enligt ert förslag. Ni väljer själva på skolan hur ni vill att tiden skall användas, till lärare, ledning, annan skolpersonal eller elever. Vi lägger kraften där den gör mest nytta.

Coaching går alltid ut på att identifiera nuläget och samtidigt utforska och slå fast det önskade läget. Sen hittar vi tillsammans en väg dit. Vi hjälps åt att sätta upp mätbara mål så att vi säkerställer att vi jobbar med rätt saker. Det mesta kan utföras på olika sätt, det viktiga är att du hittar ditt sätt. Ditt sätt som gör att du kan vara nöjd när du går hem, att dina elever utvecklas, att du kan släppa jobbet när du är hemma och att det som ska göras på jobbet blir gjort på rätt sätt.

 

Skolledning: Hampsänket erbjuder ledare i skolan coaching och är ett bollplank i frågor kring ledarskap. Ledarrollen är ibland mycket ensam och svåra beslut ska fattas. Monika Keiller har framgångsrikt drivit företag med anställda medarbetare och har god kunskap om framgångsfaktorer och svårigheter. Ekonomi, budget, uppföljning, balans- och resultatrapport, motivera medarbetare, få andra att ta ansvar och rapportera tillbaka, hitta nya medarbetare och att hjälpa medarbetare vidare till andra uppgifter är frågor som vi på Hampsänket kan hjälpa dig inom skolledningen med.

Medarbetare: Alla vet vad som ska göras men det blir lätt övermäktigt med krav från olika håll och ofta rådande tidsbrist. Coachen hjälper dig att hitta din väg, så att det som ska göras blir gjort och att du hittar ett hållbart förhållningssätt för att må bra undertiden och därmed undvika arbetsrelaterade skador och sjukdomar. Som bonus brukar ofta kommunikationen mellan lärare, kollegor och elever förbättras.

Exempel på coachbara ämnen:

Jag vill hitta tillbaka till arbetslusten och motivationen.

Jag vill hitta ett tryggt förhållningssätt till det som förväntas av mig.

Jag vill utvecklas i min yrkesroll.

Hur ska jag få tiden att räcka till?

Jag vill hitta, utveckla och utnyttja mina styrkor.

Jag är rädd att bli utbränd och vill hitta sätt att bromsa i tid.

Coaching är alltid individanpassad. Du har själv dina bästa svar, sällan kommer en rådgivare med bättre svar än dem du själv sitter på. Däremot är det coachens uppgift att hjälpa dig att plocka fram dem, hjälpa dig att sortera i huvudet. Coachen håller i processen och driver den framåt så att du når de resultat du önskar.

 

Nyhetsbrev