Vill du dela ledarskapet med någon och vara säker på att det blir bra?

Delat ledarskap är i sig inte en framgångsfaktor, fördelarna finns att hitta i HUR man delar sitt ledarskap. Det finns en hel del forskning inom området, se mer om detta nedan.

Idag vet vi att det är ren kunskapsöverföring som behövs. En kunskap om HUR man samarbetar. Nedan en del av den kunskap som behövs för att Delat Ledarskap ska fungera optimalt.

* Kunskap om splittrande och förenande faktorer

* Kunskap om kommunikationsstilar och hur ens eget sätt påverkar andra.

* Kunskap om att sätta gemensamma mål.

* Kunskap om hur man ska sköta uppföljningen.

* Kunskap om juridiken kring delat ledarskap.

Även människor som är mycket olika kan samarbeta framgångsrikt om de bara koncentrerar sig på rätt saker. Erfarenhet har visat att även de som varit direkt osams kan utveckla ett fungerande samarbete när de skaffar sig den kunskap de behöver.

Vi som jobbar med Delat Ledarskap har en bakgrund som ledare och chefer. Vi har lång erfarenhet av eget ledarskap. Detta kombinerat med flerårig erfarenhet av att hjälpa andra att skapa optimala samarbeten. Vi arbetar som egna företagare i ett nätverk av professionella Duocoacher. Duo från latinets räkneord för två.

Vill du ha hjälp att få till ett effektivt Delat ledarskap? Vill du öka arbetsglädjen och lönsamheten och samtidigt minska arbetsbördan? Kontakta mig så tar vi ett förutsättningslöst samtal.

Det finns som sagt en hel del forskning om delat ledarskap och under 2014 har Ulrik Lork och Julius Lundh gjort en sammanställning som heter Kan fler ger mer? En introduktion till delat ledarskap utifrån forskning och empiri. På hemsidan Delat Ledarskap kan du hitta forskning i ämnet och även sammanställningen jag nämnde ovan. Välkommen in på www.delatledarskap.se

När jag tidigare drev företag med anställda valde jag att vara ensam ägare och ledare. En revisor hade påpekat att om jag ville ha en kompanjon så skulle jag vara 1000 %, ja han upprepade, tusen procent, säker på att jag ville dela företaget med den personen. Det kände jag inte att jag var, så jag behöll makten, ansvaret och arbetet själv. Men med den kunskap jag har idag vet jag att det inte är en relationsfråga utan en ren kunskapsfråga om HUR man samarbetar. De som vill samarbeta behöver lära sig det specifika i just sitt samarbete.

I en tid när allt ska gå så fort och det är så mycket som ska hinnas med, är det många som önskar att de hade en co-driver på jobbet. Någon att dela ledarskapet med. Att kunna vara ledig när man är ledig, för att någon annan har fullt ansvar under den tiden. Man kan hämta barn i tid, sköta andra åtaganden, man har någon att bolla idéer och problem med men även någon att dela glädje med.

Rädslan att det ska bli problem kan dock vara stor. Men nu kan du lägga den rädslan bakom dig om du vill och skaffa dig den kunskap du behöver. Troligen har du en hel del av kunskapen redan men kanske inte satt den riktigt i sitt sammanhang ännu. Kontakta mig för ett förutsättningslöst möte.

Nyhetsbrev