Du vet vad du vill, även när du inte tror du vet

Alla människor vet vad de vill egentligen. ALLA!

Därmed inte sagt att det är lätt att veta eller att det bara är att fråga så svarar du. Däremot blir det tydligt att när jag och en annan människa tillsammans utforskar något som den önskar eller inte önskar och vi kommer med olika infallsvinkar, så visar det sig alltid att denne vet, inte självklart meddetsamma, men det finns alltid ledtrådar att ta sig vidare med. När vi skapar lugn och ro runt omkring för en liten stund, så tankar och känslor får jobba ifred, då finns hela vägledningssystemet inuti personen. Det är det jag kallar sunt förnuft. Vi är födda att ta ansvar för oss själva och lyssna på hela systemet. Allt handlar om förankring av oss själva i vårt eget sunda förnuft som jag uttrycker det.

Vad hjärnforskningen ännu kunnat se är att av vår hjärnas kapacitet utnyttjas bara ca 5 % när vi gör allt det vi gör, arbetar, skapar relationer, tänker, cyklar, kör bil, uppfinner…. Det som vi använder till allt det vi gör medvetet. Vad används resten till, de 95 procenten? Det kan vi fundera över. En stor del används till att ta hand om systemet alltså vår kropp. Hålla oss vid liv med allt vad det innebär, miljontals kopplingar som ska skötas så fort vi vill göra något eller bara för att andas, blinka, lyfta en arm, gå, rensa bort skadliga ämnen ur vårt system, sova mm mm i oändlighet. I de 95% ligger delar av vårt sunda förnuft säger jag, tillsammans med det som vi medvetet kan göra. Vi kan veta att vi behöver lära oss något och sedan skaffa oss den kunskapen. Men vi kan också känna att det är något som oroar oss och att vi behöver lugn och ro för att klura ut vad det handlar om och vad vi behöver göra för att må bättre. Vi är födda med allt vi behöver.

Inga råd i världen är bättre än dem du på riktigt kan ge dig själv. Vad har du för råd till dig själv just nu? Väljer du att lyssna? Omedvetna val får lika stora konsekvenser som medvetna. Ju fler medvetna val du gör desto mer får du det som du vill ha det.

För dig som vill ha hjälp att sortera dina tankar; professionell coaching fungerar utmärkt via telefon eller skype om du har svårt att avsätta tid för ett möte eller finns bortanför Stockholm. Kontakta mig om du vill veta mer.

Nyhetsbrev