Jag har startat en Sunt Förnuft Revolution #suntförnuft

Jag har startat en Sunt Förnuft Revolution. Jag vill att alla människors enorma kraft ska få
komma till sin rätt. Att t ex poliser, sjuksköterskor och lärare får använda sitt sunda förnuft
i sin vardag. Jag är övertygad att de vet vad som behöver göras för att få ett bra resultat.
Jag tror det är förödande för samhället när människor allt för länge måste göra saker mot
sitt sunda förnuft även om de följer de regler som finns. Men om reglerna är knasiga, vad
händer då?
Vad är då sunt förnuft? Jag har funderat mycket på den frågan de senaste åren. Jag tror att
vi alla föds med sunt förnuft. Sedan måste vi öva dagligen och vi övar olika mycket. Sunt
förnuft för mig är inte rätt eller fel, det är olika. Men vi har det alla. För mig har det kokat ner
till fem saker i dagsläget:
  • Göra medvetna val
  • Ta eget ansvar
  • Våga lyssna utan att ha svar
  • Välja glädje
  • Känna tacksamhet
Ett exempel där det sunda förnuftet inte kommit till sin rätt är krisen i Europa (kanske hela
världen för den delen). Vi vet alla att man inte kan låna ut hur mycket pengar som helst till
någon som inte har råd att betala tillbaka. Att det går illa längre fram vet vi alla, även utan
någon ekonomutbildning. Ändå har Europa hamnat där vi nu är. Var var det sunda förnuftet?
Hur kunde olika teorier och riskbedömningar gå så fel? Vad tar vi för mänskliga risker när det
blir så här?
Hoppas du vill vara med och sprida det sunda förnuftet!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyhetsbrev