Vill du förbättra ditt samarbete med någon?

Familjemedlem eller kollega spelar ingen roll. Grunden i fungerande samarbeten är densamma.

Informationskväll, 2 timmar den 27 april 2015

Under två timmar tittar vi på:

 • förenande och splittrande faktorer
 • målet med samarbetet
 • vad ett första steg mot förändring skulle kunna vara

Alla förstår med sitt huvud att man bara kan förändra sig själv och inte någon annan, men hur gör man då? När man vill att någon annan ska förstå något eller göra något? Det pratar vi också om!

Vill du vara med så skicka ett mail. Begränsat antal platser, först till kvarn. Jag återkommer då med närmare adress.

Vi håller till på Munsö kl 18.30-20.30 måndagen den 27 april 2015. Kostnad 100:- per person, vi bjuder på fika

Hitta bromsen medan du har ett val

Vill du ändra beteende och skapa det liv du vill leva, men inte vet hur det ska gå till? Är du rädd att du håller på att jobba dig närmare stupet eller väggen? Vill du hitta din broms?

Eller har du en kollega eller medarbetare som du ser skulle må bra av att hitta sin broms? 

 • Säger du ofta ”det blir snart lugnare” eller ”när bara detta är klart ska jag vila”? Men ofta sen inte vilar.
 • Sover du sämre än tidigare?
 • Glömmer du sådant som tidigare inte var svårt att komma ihåg?
 • Händer det att du inte har hört vad den som pratar med dig har sagt?
 • Blir du irriterad över vad andra gör och inte gör?

Detta kan vara några av de många varningssignaler du får av din kropp. Min erfarenhet är att de som verkligen ”går in i väggen” kommer inte tillbaka till det liv de levde innan. Kroppen har ändrats fysiskt och det kan inte viljan råda bot på. När kroppen har behövt ”släcka lyset” för att få människan att börja lyssna, verkar grundförutsättningarna ha förändrats. Så det finns oerhörda vinster att själv hinna bromsa i tid!

Ingen annan bromsar åt dig men det är inte så svårt att börja bromsa som många tror när allt snurrar fort. Jag håller på att arbeta fram ett nytt koncept i grupper om fyra personer. Jag söker dig som vill träffas en dag en helg och vill:

 • Lära dig mer om hur modern hjärnforskning hänger ihop med sunt förnuft, medvetna val och utbrändhet.
 • Hitta verktyg för att börja lyssna på dina varningssignaler och sedan börja öva på att ändra beteende.
 • Ge mig ärlig feedback på mitt koncept så jag kan utveckla metoden.

De första tre som svarar betalar endast 500:- Kontakta mig mig gärna för mer info.

Bli inte utbränd! Mycket att vinna på att bromsa i tid

Lär dig hur utbrändhet hänger ihop med medvetna val, modern hjärnforskning och Sunt Förnuftrevolutionen

Söndagen den 15 februari bjuder jag in till en lugn dag i Stockholms närhet, med samtal om vad som gör att man riskerar att bränna ut sig och vad man kan öva på för att hitta sin broms och skapa det liv man vill.

Jag var själv nära att gå in i den berömda väggen för flera år sedan, men hann hejda mig i tid. Inte av skicklighet utan mera av tur. Sedan dess har jag haft förmånen att kunna studera mekanismerna kring utbrändhet och vad som behöver hända för att man ska slippa hamna där. Tyvärr är min erfarenhet att för dem som blir utbrända på riktigt ändras livet. Det går inte att backa bandet utan kroppens system kring stresshantering ändras. Det finns oerhört mycket att vinna på att hinna bromsa i tid.

Jag har coachat människor som varit nära väggen och förundrats över hur fort de kunnat ändra sina liv till det bättre så fort de fått syn på vilka alternativ de har.

Nu vill jag prova om min kunskap kan komma flera till del på ett kostnadseffektivt sätt. Jag tänker mig en grupp om 4 personer. Vi ses under en dag och blandar utbildning med workshop och samtal. Den första gruppen samlas den 15 februari kl 11,00 och vi håller på till ca 16-tiden. Det är kostnadsfritt för de första fyra deltagarna, det jag önskar i retur är ärlig feedback på konceptet.

Tror du att du riskerar att bli utbränd, eller känner du någon som behöver hitta sin broms och vill prova detta utan kostnad? Kontakta mig, maila eller ring gärna.

Monika Keiller Sjövall

Du vet vad du vill, även när du inte tror du vet

Alla människor vet vad de vill egentligen. ALLA!

Därmed inte sagt att det är lätt att veta eller att det bara är att fråga så svarar du. Däremot blir det tydligt att när jag och en annan människa tillsammans utforskar något som den önskar eller inte önskar och vi kommer med olika infallsvinkar, så visar det sig alltid att denne vet, inte självklart meddetsamma, men det finns alltid ledtrådar att ta sig vidare med. När vi skapar lugn och ro runt omkring för en liten stund, så tankar och känslor får jobba ifred, då finns hela vägledningssystemet inuti personen. Det är det jag kallar sunt förnuft. Vi är födda att ta ansvar för oss själva och lyssna på hela systemet. Allt handlar om förankring av oss själva i vårt eget sunda förnuft som jag uttrycker det.

Vad hjärnforskningen ännu kunnat se är att av vår hjärnas kapacitet utnyttjas bara ca 5 % när vi gör allt det vi gör, arbetar, skapar relationer, tänker, cyklar, kör bil, uppfinner…. Det som vi använder till allt det vi gör medvetet. Vad används resten till, de 95 procenten? Det kan vi fundera över. En stor del används till att ta hand om systemet alltså vår kropp. Hålla oss vid liv med allt vad det innebär, miljontals kopplingar som ska skötas så fort vi vill göra något eller bara för att andas, blinka, lyfta en arm, gå, rensa bort skadliga ämnen ur vårt system, sova mm mm i oändlighet. I de 95% ligger delar av vårt sunda förnuft säger jag, tillsammans med det som vi medvetet kan göra. Vi kan veta att vi behöver lära oss något och sedan skaffa oss den kunskapen. Men vi kan också känna att det är något som oroar oss och att vi behöver lugn och ro för att klura ut vad det handlar om och vad vi behöver göra för att må bättre. Vi är födda med allt vi behöver.

Inga råd i världen är bättre än dem du på riktigt kan ge dig själv. Vad har du för råd till dig själv just nu? Väljer du att lyssna? Omedvetna val får lika stora konsekvenser som medvetna. Ju fler medvetna val du gör desto mer får du det som du vill ha det.

För dig som vill ha hjälp att sortera dina tankar; professionell coaching fungerar utmärkt via telefon eller skype om du har svårt att avsätta tid för ett möte eller finns bortanför Stockholm. Kontakta mig om du vill veta mer.

Är delat ledarskap framtidens ledarskap?

Idag vet vi att delat ledarskap inte är en framgångsfaktor i sig, fördelarna finns att hitta i HUR man delar sitt ledarskap. Det handlar alltså om ren kunskapsöverföring, man kan lära sig att samarbeta, även om man är mycket olika. Det finns en hel del forskning inom området och under 2014 har Ulrik Lork och Julius Lundh gjort en sammanställning som heter Kan fler ger mer? En introduktion till delat ledarskap utifrån forskning och empiri.

I en tid när allt ska gå så fort och det är så mycket som ska hinnas med, är det många som önskar att de hade en co-driver på jobbet. Någon att dela ledarskapet med. Att kunna vara ledig när man är ledig, för att någon annan har fullt ansvar under den tiden. Man kan hämta barn i tid, sköta andra åtaganden, man har någon att bolla idéer och problem med men även någon att dela glädje med. Rädslan att det ska bli problem kan dock vara stor.

När jag tidigare drev företag med anställda valde jag att vara ensam ägare och ledare. En revisor hade påpekat att om jag ville ha en kompanjon så skulle jag vara 1000 %, ja han upprepade, tusen procent, säker på att jag ville dela företaget med den personen. Det kände jag inte att jag var, så jag behöll makten, ansvaret och arbetet själv. Men med den kunskap jag har idag vet jag att det inte är en relationsfråga utan en ren kunskapsfråga om HUR man samarbetar. De som vill samarbeta behöver lära sig det specifika i just sitt samarbete.

Idag har jag lärt mig att det är ren kunskapsöverföring som behövs. En kunskap om HUR man samarbetar. En kunskap om splittrande och förenande faktorer, en kunskap om kommunikationsstilar och hur ens eget sätt påverkar andra. En kunskap om att sätta gemensamma mål och en kunskap om hur man ska sköta uppföljningen. Även människor som är mycket olika kan samarbeta framgångsrikt om de bara koncentrerar sig på rätt saker. Erfarenhet har visat att även de som varit direkt osams kan utveckla ett fungerande samarbete när de skaffar sig den kunskap de behöver.

Hemsidan Delat Ledarskap är nu uppe, där du kan hitta forskning i ämnet och även sammanställningen jag nämnde ovan. Välkommen in på www.delatledarskap.se

Sjunger sopranerna basstämman på din arbetsplats?

Används alla medarbetares begåvningar på din arbetsplats? Eller har ni sopranerna till att sjunga basstämman?

En kör är en bra illustration av hur viktigt det är att vi använder varje begåvning på precis rätt plats. Om vi skulle placera en baryton på sopranavdelningen, eller låta en djup bas sjunga sopransolot, då blir det uppenbart att vi använder begåvningarna fel. Men hur är det på våra arbetsplatser? I mitt förra blogginlägg skrev jag om den globala gallupundersökningen som gjorts som visar att det är väldigt många människor som inte får utrymme att använda sin begåvning och sitt engagemang till fullo på jobbet. Bara ca 16% anser sig kunna bidra med sitt fulla engagemang på arbetet.

Vad skulle hända om ni på din arbetsplats blev ännu bättre på att sätta tydliga mål och blev ännu bättre på att kommunicera målen till alla medarbetare? Om ni vågade släppa på kontrollbehovet och i stället kunde ha tillit till att alla vill bidra och löser uppgiften. Visst, det krävs en modig ledare eller chef. Mod att våga vara tydlig, mod att våga lyssna på medarbetare utan att ha svar, mod att våga kräva eget ansvar både av sig själv och av medarbetarna. Min erfarenhet visar att de ledare som gör så tycker det är lätt att vara chef för medarbetarna gör ett så bra jobb.

Vi använder kören som illustration igen: Om vi tar 50 på måfå tagna personer och säger till dem att nu är ni en kör! Ni ska sjunga ”Den blomstertid nu kommer” alla verserna, på nästa företagsevent som infaller om 3 dagar och ni ska se snygga ut på scenen på temat FöretagetsNyaPryl, som ska introduceras på eventet. Om chefen på företaget sedan hade fullt förtroende för de 50 personerna och gav dem fria tyglar att lösa uppgiften på den angivna dagliga tidsåtgången, skulle de klara den?

Personligen är jag övertygad att de skulle klara uppgiften med glans. Utan att ha en aning om vilka som kan sjunga eller inte. Men några kommer att kunna sjunga. De vet själva eller lär sig under övningen vilken stämma de passar i för där kommer de tycka det är roligast att vara med och lättast att sjunga. Någon kommer vilja vara solist, någon är skicklig på diplomati och övertygar den tondöve att ta en annan roll än solistrollen. Någon eller några kommer vilja leda de andra, någon tar på sig uppgiften att öva in stämmor och texter, någon sköter uppsjungningen, någon annan kan andningsteknik. Några kommer vara konstnärligt lagda och kan tänka ut hur alla ska se ut på scenen, någon kan troligen sy, osv osv. Vi är födda med ett system som leder oss på rätt väg när vi bara vågar lyssna och känna efter.

När 73% anger att de skulle kunna bidra mycket mer på sitt arbete om utrymme gavs, då är ju utvecklingspotentialen oerhört stor. Men som sagt det krävs en modig ledare som har tilltro till sina medarbetares förmåga att bidra till helheten. Sen krävs det en ledare eller chef som verkligen på riktigt vet vad målen är och kan kommunicera ut det till medarbetarna.

Hur är det på din arbetsplats? Vet ni precis vilken begåvning som passar var? Om kören var ett företag vore det lätt att besätta alla arbetsuppgifter med rätt folk på rätt plats. Men på en mer ordinär arbetsplats kan det vara lite mer utmanande.

Jag tillhör dem som är övertygade att vi människor föds begåvade och våra begåvningar ser olika ut och är olika lätta och svåra att upptäcka. Men vi behövs alla, med våra olika färdigheter. Viss begåvning är lätt att hitta t ex den som går att mäta i skolan. Men den som har sin begåvning i att vara modig, vara stark, ha en speciell känsla för andra människor, vara äventyrlig och våga ta risker, ha förmågan att få med sig folk på sina idéer. De vars begåvning är empati, som har en äkta känsla för andra människor. De som har en djup människokunskap och förstår sig på splittrande och förenande krafter, de är inte lika lätta att upptäcka. Men tänk så viktiga i ett företagssammanhang.

Jag har många gånger berättat om killen som hela sin skoltid fick känna sig korkad med usla betyg men när han slutade nian gick han hem och byggde en bil. Vi kan konstatera att korkad var han i alla fall inte. Hoppas hans drivkraft var stark nog att guida honom ut i livet till den plats där han kunde göra nytta och få ett gott liv. Att hans självkänsla inte blev knäckt i en ömtålig ålder, så att han blev en sådan som hatar samhället, andra människor, sig själv eller allt på en gång.

Vi föds begåvade och med en vilja att bidra och vara en del i gruppen. Hur tar ni tillvara på det på din arbetsplats?

Tillhör din arbetsplats en av dem där majoriteten av medarbetarna skulle kunna bidra med mycket mer engagemang på jobbet? Vad skulle hända om en del av dem började bidra med sitt fulla engagemang? Hur mycket skulle lönsamheten öka? Hur mycket bättre skulle arbetsklimatet bli?

Vad krävs hos er för att utveckla samarbetet och skapa förutsättningar för arbetsglädje på riktigt, för alla? Starta ett samtal på nästa fikarast och börja utveckla!

Hur stor procent av din och dina kollegors potential används på jobbet?

Enligt en stor global gallupundersökning anser 16 % av medarbetare att de kan bidra med fullt engagemang på jobbet, 73% är inte engagerade och 11 % är aktivt urkopplade. Vilket slöseri! Alltså alldeles för få som bidrar med allt de har förmåga till, majoriteten som kan bidra mycket mer och var tionde medarbetare saboterar. Intressanta siffror som vittnar om att många företag har en oerhörd utvecklingspotential.

Man kan undra varför det är så här? Själv tror jag att det finns gott om ekonomiska teorier och excelark i de flesta företag, men människokunskap är det lite sämre med ibland. T ex ett företag som jag fick kännedom om för några år sedan (via en av deras missnöjda anställda i sociala medier). Det företaget räknade på fullt allvar ut hur mycket pengar de skulle spara om de drog ner allas fikarast med 5 minuter. Det är ju en räkneövning man kan göra och få fram exakt vad man sparar om allt annat är lika. Men hur troligt är det att allt annat är lika efter en sådan manöver?  Tror ni att alla gav 100% på jobbet efter det? Eller kan det vara så att man i stället sa: OK är det så vi räknar, då ska jag göra exakt det jag blir tillsagd att göra och inget mer. Hur många procent av medarbetarnas potential kom då till företagets nytta?

Vi vet redan att arbetsglädje på riktigt, tydliga mål och uppföljning är det som skapar de riktigt framgångsrika företagen. Där tar alla ansvar, där vågar man ta beslut och använda sitt sunda förnuft för att nå målen. Då mår människor bra och när människor mår bra och känner trygghet arbetar hjärnan som bäst. Det handlar inte om flum och är inte mjuka värden, det är hårdvaluta. Ingen investering är så lönsam som den som skapar äkta engagemang, såväl på jobbet som privat. Nu har vi även modern hjärnforskning till vår hjälp. Neuroleadership kommer stort.

Vad kan du göra idag som bidrar till större arbetsglädje på din arbetsplats? Hur kan du koppla det till mätbara mål?

Nyhetsbrev