Professionell Coaching

Coaching är ett partnerskap mellan coachen och den som coachas. Coaching är ett sätt att samtala enligt en specifik metod som går ut på att identifiera kundens nuläge, klargöra ett framtida önskat läge och finna en handlingsplan hur att ta sig dit. Kunden fördjupar sitt lärande och utvecklar sin potential under coachprocessens gång.

Det är inte tanken som räknas! För att få till stånd en förändring, av vilket slag det vara må, behöver det ske en handling. Coachen hjälper dig hitta vilken handling du vill börja med och vad som sen behövs för att du ska nå dina mål, så det inte stannar vid en tanke.

Det är kunden som avgör vad samtalet ska handla om. Coachen lyssnar, klargör, speglar och bidrar med sina frågor och iakttagelser.

Här kan du läsa mer om professionell coaching och vad ett medlemskap i ICF (International Coach Federation) betyder för dig som kund www.icfsverige.se

Vi följer ICF´s Etiska regler. Läs mer här

Coachkompetenserna enligt ICF, läs mer här.

Nyhetsbrev