Frukostseminarium 29 augusti

“Ingredienser för extraordinära samarbeten”

Välkommen till frukostseminarium den 29 augusti tillsammans med Ulrik Lork, organisationskonsult och aktuell med boken ”Livsviktigt – för ett liv i ständig förändring”

Förtroendefullt samarbete uppstår inte av sig själv. För ett lyckat samarbete behövs både färdigheter och ett konstruktivt förhållningssätt. Med ny kunskap går det att lära sig bygga framgångsrika och effektiva arbetsmiljöer.


 

Frukostseminarium 250 kr


Nyhetsbrev