Skapa bättre samarbeten och resultat på jobbet

Seminariedag 6 november

Välkommen till seminariedagen för dig som vill skapa bättre samarbeten på jobbet. Få kraftfulla verktyg för att skapa känslan av flow i dina samarbeten.

Samarbeten där nyckelpersoner skapar resultat utöver det vanliga är en viktig konkurrensfaktor. Hemligheten ligger i att skapa samarbeten där missförstånd och onödiga konflikter undviks och där du upplever inspiration och glädje.

Med ny kunskap går det att lära sig bygga dessa samarbeten. Är du villig att lära dig och testa konkreta verktyg som kommer att öka kvalitén i dina samarbeten? Att kunna hitta tillbaka till ett fokuserat, tydligt och glädjefullt tillstånd när du vill?

ANMÄLAN: #, TELEFON: 0708 – 94 74 71

Nyhetsbrev