Arrangemang

Hampsänket arrangerar föreläsningar, seminarier och utbildningar som hjälper företag att  utveckla organisationens förmåga att samarbeta, öka försäljningen och sin lönsamhet genom sina medarbetare.

Kontakta oss för ett möte

Monika Keiller Sjövall Parisa Zarnegar Leder du hjärnan eller leder hjärnan dig? Parisa Zarnegar

Nyhetsbrev