Duocoaching®

DuoCoachingDuocoaching® är för personer som vill utveckla sitt yrkesmässiga samarbete. Duo kommer av latinets räkneord för två och används i sammanhang där två personer utför något ihop. T ex två ledare i ett företag, en chef och en projektledare, en överordnad och en underordnad , två medarbetare som vill kommunicera och samarbeta bättre med varandra.

En certifierad duocoach hjälper arbetsparet/duon att hitta hur de vill att samarbetet ska fungera och sedan en väg hur de ska ta sig dit. Det handlar alltid om från nu och framåt. Inte vad som har varit. Vid t ex konflikter är vår erfarenhet att det effektivaste sättet att lösa problemen är att hjälpa arbetsparet finna hur de önskar att samarbetet ska vara, inte att tala om det som har varit. Coachen hjälper arbetsparet att utarbeta en plan och strategi hur att ta sig till det önskade samarbetet.  Att se varandras styrkor och sina egna utvecklingsmöjligheter. Att få insikt i hur eget agerande och sätt att kommunicera påverkar resultatet. Läs mer på www.duocoaching.se

Duocoaching® genomförs med Extended DISC®. Läs mer nedan.

Vill du veta mer om DuoCoaching®?

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan.

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Med Extended DISC® DuoCoaching® genomförs med Extended DISC®. Detta är en tydlig kommunikations- och beteendeprofil, såväl individuellt som för ert samarbete, där det framgår hur ni lättast förstår och respekterar varandras kommunikativa lik- och olikheter. Detta är ett värdefullt verktyg för att få samarbetet att fungera så optimalt som möjligt. Båda personerna får insikter i hur deras egna sätt att kommunicera och agera påverkar varandra. Utifrån dessa insikter beslutas om gemensamma aktiviteter som utvecklar samarbetet på ett konkret och praktiskt sätt. Extended DISC® klargör: -Självinsikt; Vad driver mig? Varför får jag inte vissa saker gjorda? Varför är vissa situationer så enkla för mig? -Förståelse för andra; Hur kan jag veta vad som driver  personer jag möter? Varför upplever andra samma situation på ett annat sätt än jag? -Strategier för att skapa goda samarbeten; Hur kan jag genom små hävstångsinsatser skapa goda och långvariga samarbeten? -Teamet; Hur skall vi använda våra talanger? Saknar vi någon kompetens i företaget? Hur kan vi på ett naturligt sätt kompensera för det som saknas?   Läs gärna mer på Extended DISC®

  Nyhetsbrev