VILL DU ATTRAHERA DUKTIGA MEDARBETARE?

Alla företag består av människor och när man kan få alla medarbetare att jobba på att förbättra
företaget blir resultatet fantastiskt. En coach hjälper till att identifiera vilken potential varje individ
besitter. Alla människor drivs av olika saker. Det kan till exempel vara framgång, pengar, trivsel
eller känslan av att ingå i ett större sammanhang. Att identifiera dessa drivkrafter och sätta
individuella mål ger medarbetarna ett mervärde och skapar en attraktiv arbetsplats. Vår erfarenhet
är att det kostar mycket tid och pengar att ersätta en medarbetare. Att få medarbetarna att trivas
och stanna kvar tjänar företaget på. Gäller det t ex nyckelpersoner eller duktiga säljare kan det
handla om miljonbelopp.

Ibland kan det handla om att en missnöjd medarbetare behöver hjälp att komma vidare. Det
kostar mycket i både energi och pengar att ha missnöjda kollegor och medarbetare. Att bryta en
sådan negativ trend är nog så viktigt. I båda fallen är coaching ett kraftfullt och effektivt verktyg.

 

SAMARBETSPROBLEM

En extern coach kan hjälpa en grupp att nå en önskad framtid. Till exempel bättre samarbete, tydligare kommunikation, bättre ansvarstagande, få alla i gruppen att ta sitt ansvar och fullfölja sina åtagnaden.
Coachen bidrar med frågor, förtydliganden, speglar vad den ser och driver processen framåt. Hjälper gruppen att inte stanna i vad som har skett utan om vad gruppen vill ska ske framöver. Utforskar förhållningssätt, hjälper gruppen se vad som i handling för dem framåt. Att inte fastna i tankar och idéer utan få till verklig handling.

Resultatet av coaching är handling och coachen blir garanten för att gruppen lyckas med det som den kommit överens om

Nyhetsbrev