Arbetsglädje på riktigt och tydliga mål med uppföljning.

Jag hade förmånen för några år sedan att helt ovetenskapligt titta på om det fanns någon röd tråd i företag som gick bra. Jag var med i en kedja där vi alla gjorde samma jobb och ändå gick företagen olika bra. Vad är då bra kan man fråga sig, det kan man ha olika åsikter om. Vi gjorde ett urval av några som vi tyckte viktiga faktorer. För att betraktas som bra skulle man bl a ha hög marknadsandel, hög kundnöjdhet, hög medarbetarnöjdhet och pengar kvar på sista raden.

Först tittade vi på ca 35 företag och sedan utökade vi det till ca 200. Vi kunde direkt konstatera att det som stack ut helt utöver allt annat var att i de bolag som gick bra fanns det arbetsglädje på riktigt. Man hjälptes åt och ville varandra och sina kunder väl. För framgång även på det ekonomiska planet behövde detta kombineras med en chef som tyckte det var roligt att sätta mål och följa upp dem. Så enkelt och samtidigt så svårt. Arbetsglädje på riktigt och tydliga mål med uppföljning.

Min slutsats blev att när målen är tydliga, när det finns en tydlig uppföljning och det finns förtroende för att medarbetarna klarar uppgiften, då får man goda resultat. Som fotboll: när spelplanen är satt, spelarna vet vad som förväntas av dem och förutsättningarna finns för att ha roligt, då är det fritt fram för spelarna att använda sitt eget sunda förnuft och nå resultat.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyhetsbrev