Hur går det till?

Första mötet

Vi träffas för ett första förutsättningslöst möte för att se om coaching är rätt i nuläget. Vi tar tillsammans reda på vad du/ni vill uppnå med vårt samarbete och vad som är målsättningen. Vill ni inte fortsätta så blir detta möte utan kostnad.

Processen börjar

Vi börjar med att jobba mot de mål som vi tog fram under första mötet. Eller kanske du inte vet vad du vill förändra. Det är vanligt att man bär på en känsla av olust och otillfredsställelse. Om du känner att något är fel men inte vet vad, då börjar vi där. Processens längd kan se olika ut, det kommer vi fram till när vi ses första mötet.

Avslut och avstämning

Självklart gör vi kontinuerliga avstämningar under resans gång och gör nödvändiga justeringar. Sista gången vi träffas gör vi en ordentlig summering av samarbetet. Det är viktigt att du tar med dig dina nyvunna insikter i ditt fortsatta liv så du har en förändring som står sig över tid

Nyhetsbrev