Coaching

En kraftfull process att gå från ett icke önskat nuläge till ett önskat läge. Som coach är jag övertygad att du själv besitter dina bästa och för dig rätta svar. Det coachen hjälper dig med är att sortera, reflektera och prioritera dina tillvägagångssätt och möjligheter.

Här kan du läsa mer om professionell coaching och vad ett medlemskap i ICF (International Coach Federation) betyder för dig som kund www.icfsverige.se

Vi följer ICF´s Etiska regler. Läs mer här

Coachkompetenserna enligt ICF, läs mer här.

Nyhetsbrev