Linda

“Jag tog kontakt med Monika när jag stod inför ett svårt vägskäl. Jag kände mig mycket förvirrad och jag upplevde att jag hade tappat kontakten med mig själv. Jag ansåg mig heller inte ha tid eller kraft att reda i denna förvirring. Men någonstans förstod jag att jag behövde göra något, och att jag behövde hjälp i detta. I och med coaching avsatte jag plötsligt tid för att tala högt och ärligt med mig själv om det jag stod inför och ur Monikas alla frågor började svaren framträda tydligt för mig. Idag känner jag mig lugn inför mina val, för jag känner nu att mina beslut är förankrade i mig själv. Jag hade inte uppnått detta, och framför allt inte på ett så effektivt sätt, utan Monikas coaching.”

 

Nyhetsbrev