Ena hälften i en Duo

Det har varit väldigt givande med duocoaching. Jag har fått bättre förståelse för hur mitt sätt att arbeta påverkar mig själv och mina kollegor. Hur jag kan tänka på ett annat sätt för att undvika missförstånd och då jobba mer effektivt. Vårt samarbete har förbättrats avsevärt genom att vi bara har pratat öppet om våra styrkor, svagheter och olika sätt att jobba. Du har hjälpt oss med detta genom att på ett ödmjukt sätt vara ärlig och ifrågasätta det vi diskuterar och har haft svårigheter med. I praktiken är vi mer sammansvetsade när vi är ute hos kunder, vi har kunnat förbereda oss bättre inför kundbesök då vi är mer öppna mot varandra och inte tar allt som kritik.

Ena hälften i en Duo.

Nyhetsbrev