Kunskap om vår hjärna hjälper oss till bättre beslut. Trygghet//Rädsla

Vet du att amygdala detekterar ett ansiktsuttryck på mellan 10 och 30 millisekunder? Ett sätt att använda denna kunskap om du t ex är lite sen till ett möte, är att du samlar ihop dig själv innan du öppnar dörren till mötet. Om du tar ett djupt andetag och verkligen medvetet gör dig närvarande innan du öppnar dörren, då utstrålar du lugn vilket gör att de andras amygdala inte får anledning att varna dem för fara. Vilket annars deras amygdala upplever din stress som. Då har du mycket större chans att få det som du vill sedan under mötet. Du har undvikit att omedvetet skapa rädsla.

Man vet nu att intuition är något som är verkligt och kan mätas. Kroppen ”känner av” olika faror långt innan vi är medvetna om dem. Kroppen skickar ut hormoner och annat som startar processer i vår kropp som är till för vår nytta, för överlevnad. Man brukar skilja på emotioner och känslor. Emotioner är omedvetna känslor och de är kroppens automatiska svar på en bestämd situation.

När vi blir rädda kopplas vår logiska del av hjärnan bort och vi blir inställda på överlevnad. Reptilhjärnan tar över och bort kopplas prefrontal cortex PFC där arbetsminnet sitter, där du tar beslut, skapar visioner mm. Detta gör att du fattar bäst beslut när du är trygg, när inte amygdala varnar.

Vad lär vi oss av detta? När vi på riktigt vill ha bra resultat bör vi skapa trygghet i organisationen, så att alla medarbetare kan använda allt sitt fokus på uppgiften. En trygg person använder sin fulla kapacitet och tar kloka sammanvägda beslut.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyhetsbrev