slideshow_image03.jpg
Vill du hitta drivkraften hos dina medarbetare?
nybrygga.jpg
Vill du själv styra ditt liv?
slideshow_image01_1.jpg
Hur påverkar arbetsglädje resultaten?

SKOLOR

Vill ni skapa en framgångsrik skola?

Idag ställs det helt andra krav på skolorna. Eleverna kan fritt välja skola och utbudet är stort. Därför blir skolorna konkurrensutsatta. Det är ingen skillnad på en skola och ett företag. Båda behöver gott ledarskap och motiverade medarbetare som känner att de kan påverka sin arbetssituation. Är medarbetarna nöjda levererar de goda resultat och får därmed nöjda kunder. Trivsel och bättre lönsamhet kommer då naturligt.

Hur skapar man en attraktiv skolmiljö?

Genom engagemang. Om lärarna kan påverka och vara delaktiga i hur skolan drivs skapas ett engagemang som kan lyfta skolan till helt nya nivåer. Med hjälp av coaching kan ledare, lärare och övriga medarbetare involveras i skolans utveckling och framtid. Tillsammans tar vi reda på hur skolan kan göras ännu mer attraktiv.

Frågor som kan vara intressanta att jobba med:

  • Vad driver lärarna i deras arbete?
  • Vad vill kunderna dvs. eleverna ha ut av sina lektioner?
  • Vilka målsättningar ska skolans medarbetare ha
  • Vem sätter målen och hur följs de upp?
  • Vilken roll har skolledningen?
  • Vem ansvarar för att eleverna lär sig det de ska?
Nyhetsbrev