slideshow_image03.jpg
Vill du hitta drivkraften hos dina medarbetare?
nybrygga.jpg
Vill du själv styra ditt liv?
slideshow_image01_1.jpg
Hur påverkar arbetsglädje resultaten?

OM MONIKA

Jag är en entreprenör som har jobbat med försäljning och människor i över 30 år. En av mina styrkor är förmågan att se människan och att hjälpa denna att utvecklas så att affärsnyttan och kundnyttan också blir större. Som bankman och fastighetsmäklare har jag jobbat inom privatmarknaden och med människors privatekonomi. Ofta med kunder i olika stadier av kriser, t ex skilsmässa, dödsfall, ekonomiska problem mm.

Jag har i många år drivit ett företag inom fastighetsmäkleri. Det gör att jag vet vad som krävs för att skapa lönsamhet och ett framgångsrikt företag. Jag har goda erfarenheter av att driva försäljning både i mitt eget företag, och i ett större perspektiv med olika ägare och deras medarbetare. Jag har även erfarenhet av vad det innebär att gå från delägare i en fastighetsmäklarkedja till att bli franschisetagare i en franschiseorganisation med en ny extern ägare. Jag vet också vad som händer när man jobbar för mycket under lång tid och kan numera se var riskerna och fällorna är, både hos mig själv och hos andra.

Som företagare och chef vet jag hur viktigt det är att ha nöjda medarbetare. Enligt min erfarenhet är det en förutsättning för att kunna driva ett framgångrikt företag. Att som ledare jobba med sin egen utveckling och sitt ledarskap gör att företaget i sin helhet utvecklas.

”En av Monikas styrkor är att hon har helikopterperspektiv och snabbt får en bild klar för sig vad som kan vara ett problem, vad behöver göras, ändras mm. Hon ser hur ett beslut kommer att påverka även andra saker, som man då kanske också behöver tänka igenom.” Tidigare kollega

monica058_685px

”Mina samlade erfarenheter gör att jag har en förmåga att sätta mig in i varje kunds unika situation. Och jag är bra på att hjälpa kunden att identifiera vad denna behöver jobba med.”

Jag är Associate Certified Coach utbildad vid Leapfrog AB. Medlem i ICF och och ambassadör för ICF i Stockholm.

acc

Monika är engagerad i en rad ideella projekt:

  • Ambassadör för kvinnors företagande 2011 och 2012 
  • Framtidsbyggare, ett samarbetsprojekt mellan näringsliv och skola, inom Rektorsakademien.
  • Childhood
  • Mentor vid nyföretagarcentrum i Rinkeby Kista
  • Rotary, assisterande guvernör med fokus på integration
  • Hjulsta grundskola
  • SSRS Munsö
Nyhetsbrev