Medvetna val

Säger ni ibland ”det sitter i väggarna” eller ”han är så´n och det kan han inte göra något åt”? För att ni ska få det som ni vill ha det behöver ni göra något. Även att inte göra något är ett val som får konsekvenser.

Seminariet syftar till insikter om hur du som medarbetare kan uppmärksamma energitjuvarna i företaget och ditt liv. Hur du kan påverka kollegor som agerar motarbetande att bli medarbetare som bidrar, samt hur du själv bidrar till arbetsklimatet på ditt företag.

Detta seminarium riktar sig till er som vill skapa ett roligare arbetsklimat och samtidigt göra bättre ekonomiska resultat i företaget. Vi jobbar i en grupp om 5-20 personer, inom samma företag, med för er aktuella frågor i vardagen. Detta är ett grundupplägg sedan skräddarsyr vi utefter era behov och förutsättningar.

Kontakta mig för mer information.

Nyhetsbrev