Samarbetsproblem

En extern coach kan hjälpa en grupp att nå en önskad framtid. Till exempel bättre samarbete, tydligare kommunikation, bättre ansvarstagande, få alla i gruppen att ta sitt ansvar och fullfölja sina åtagnaden.

Coachen bidrar med frågor, förtydliganden, speglar vad den ser och driver processen framåt. Hjälper gruppen att inte stanna i vad som har skett utan om vad gruppen vill ska ske framöver. Utforskar förhållningssätt, hjälper gruppen se vad som i handling för dem framåt. Att inte fastna i tankar och idéer utan få till verklig handling.

Resultatet av coaching är handling och coachen blir garanten för att gruppen lyckas med det som den kommit överens om

Nyhetsbrev