Samarbete

Vill du attrahera duktiga medarbetare?

Alla företag består av människor och när man kan få alla medarbetare att jobba på att förbättra företaget blir resultatet fantastiskt. En coach hjälper till att identifiera vilken potential varje individ besitter. Alla människor drivs av olika saker. Det kan till exempel vara framgång, pengar, trivsel eller känslan av att ingå i ett större sammanhang. Att identifiera dessa drivkrafter och sätta individuella mål ger medarbetarna ett mervärde och skapar en attraktiv arbetsplats. Vår erfarenhet är att det kostar mycket tid och pengar att ersätta en medarbetare. Att få medarbetarna att trivas och stanna kvar tjänar företaget på. Gäller det t ex nyckelpersoner eller duktiga säljare kan det handla om miljonbelopp.

Ibland kan det handla om att en missnöjd medarbetare behöver hjälp att komma vidare. Det kostar mycket i både energi och pengar att ha missnöjda kollegor och medarbetare. Att bryta en sådan negativ trend är nog så viktigt. I båda fallen är coaching ett kraftfullt och effektivt verktyg.

Exempel på verktyg för bättre samarbete är DuoCoaching och Gruppcoaching.

Nyhetsbrev