Delat Ledarskap

I en tid när allt ska gå så fort och det är så mycket som ska hinnas med, är det många som önskar att de hade en co-driver på jobbet. Någon att dela ledarskapet med. Fördelarna är uppenbara med att kunna vara ledig när man är ledig, för att någon annan har fullt ansvar under tiden. Man kan hämta barn i tid, sköta andra åtaganden, man har någon att bolla idéer och problem med men även någon att dela glädje med. Rädslan att det ska bli problem kan dock vara stor.

Idag vet vi att delat ledarskap inte är en framgångsfaktor i sig, fördelarna finns att hitta i HUR man delar sitt ledarskap. Det är en ren kunskapsöverföring som behövs. En kunskap om HUR man samarbetar. En kunskap om splittrande och förenande faktorer, en kunskap om kommunikationsstilar och hur ens eget sätt påverkar andra. En kunskap om att sätta gemensamma mål och en kunskap om hur man ska sköta uppföljningen. Även människor som är mycket olika kan samarbeta framgångsrikt om de bara koncentrerar sig på rätt saker. Erfarenhet har visat att även de som varit direkt osams kan utveckla ett fungerande samarbete när de skaffar sig den kunskap de behöver.

Under seminariet lär du dig mer om:

  • Vad som splittrar och underminerar effektiva samarbeten
  • Vad som skapar och utvecklar fungerande samarbeten
  • Hur du skapar och utvecklar fungerande samarbeten

Seminariet vänder sig till dig som vill lära dig mer om forskningsbaserad kunskap och empiri gällande delat ledarskap. Detta är ett grundupplägg sedan skräddarsyr vi utefter era behov och förutsättningar.

Kontakta mig för mer information.

Nyhetsbrev