Hur DuoCoaching® snabbt skapar hållbara samarbeten

Frukostsamtal  12 februari 2014 kl. 08.00 – 09.30

Denna frukost vänder sig till dig som vill öka dina medarbetares engagemang och ansvarstagande och därmed företagets lönsamhet. Vi berättar om DuoCoaching® som är ett sätt att utveckla samarbeten och som har visat sig vara mycket enkelt och kostnadseffektivt.

Metoden är framtagen för att snabbt bidra till ett företags framgångar och konkurrensfördelar. Medarbetarna utvecklas både i teamet och som professionella individer. Metoden används med stor framgång.

Under frukosten delar vi med oss av våra erfarenheter samt informerar och svarar på frågor om hur du kan åstadkomma det bästa samarbetet på din arbetsplats.

  • Vad som skapar och utvecklar fungerande samarbeten
  • Vad som splittrar och underminerar samarbete och kommunikation
  • Metoden DouCoaching – Hur går det till?
  • Dina specifika frågeställningar och funderingar.

Anmäl dig till frukostsamtalet. Skicka en e-post till Monika på #.

Vi som bjuder in, Astrid Gauffin och Monika Keiller Sjövall, är två av sveriges utbildade DuoCoacher.

  • Max 12 deltagare
  • Plats: Summit, Solna Gate, Hemvärnsgatan 9, Solna.
  • Tid: 08.00 – 09.30

Ta del av inbjudan nedan.

Embedly Powered

via Issuu
Nyhetsbrev